Příprava podkladu

 

Rovný a pevný podklad je základ kvalitní podlahy s dlouhou životností. Pokud tomu tak není, lze zjednat nápravu různými technologickými postupy. Určení toho nejvhodnějšího postupu záleží jak na stavu původního podkladu, tak na typu zvolené podlahoviny.

Základní druhy vyrovnání:

Vyrovnávací hmoty:

 • Opravná hmota na bázi cementu - rychleschnoucí.
 • Samonivelační stěrka na bázi cementu v tloušťkách do 10 mm v jednom pracovním kroku.
 • Samonivelační stěrka na bázi anhydritu v tloušťkách do 20 mm v jednom pracovním kroku.
 • Samonivelační rychleschnoucí cementový potěr v tloušťkách od 5 do 40 mm v jednom pracovním kroku.

U všech samonivelačních hmot je důležitá volba správného typu penetrace (jednosložkové, dvousložkové nebo epoxidové s křemičitým vsypem).

Podkladní desky (čtyřstranně drážka a pero):

 • Dřevoštěpkové desky OSB
 • Multifunkční desky MFP
 • Dřevotřískové desky DTD

Všechny typy desek lze montovat více technologickými postupy:

 • na plovoucí způsob ( při použití vhodné izolační podložky)
 • na plovoucí způsob ( při použití keramického kameniva Liapor)
 • vruty popř. hmoždinkami ( při použití vhodné izolační podložky)
 • na trámkový rošt

Desky se používají v jedné nebo dvou vrstvách.

Izolační podložky

 • Pěnový polyetylén - Mirelon pásy v tloušťkách 2 a 3 mm
 • Extrudovaný polystyren - Starlon nebo Izonord desky v tloušťkách 3 a 6 mm
 • Dřevovláknitá deska - Adipan nebo Benefloor wood desky v tl. 6, 7 a 8 mm
 • Korková - Korková izolační podložka v tl. 2 mm
 • Pro podlahové vytápění
 • Tuplex tl. 3 mm (vrstva pružného polystyrenu fixovaná mezi dvě polyetylénové fólie)
 • Beneflor thermo tl. 1,6 mm (extrudovaný polystyren)

Vlhkost

Vlhkost podkladu
Požadované maximální hodnoty nevytápěných podkladů pro pokládku dřevěných, elastických a laminátových podlah:

 • Cementový potěr 2,0
 • Anhydritový potěr 0,5

Požadované maximální hodnoty pro podklady s podlahovým vytápěním:

 • Cementový potěr 1,8
 • Anhydritový potěr 0,3

Hodnoty jsou udané v %, měřeno CM metodou.

Vzdušná vlhkost

 • Dřevěné a korkové podlahy 45 - 65 %
 • Laminátové podlahy 40 - 60 %

 

Teplota

Teplota vzduchu v době montáže nebo pokládky by měla být pokud možno stejná s teplotou při samotném užívání podlahy. Tím se minimalizuje riziko rozměrových změn materiálů.

Doporučená teplota pro většinu technologických postupů, schnutí a zrání materiálů je 18 - 24 °C.